Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

CerTec har utviklet et digitalt sertifiseringssystem med formål å sertifisere pålitelige operatører på Internett.
Systemet er i hovedsak vinklet mot netthandel som involverer transaksjoner av penger og klassifisert informasjon, men kan også brukes av andre som trenger en verifiseringssystemer for et eget segment av nettsider.

Systemet virker som følgende:

Eier og kontrollør av systemet definere et sett med regler som utgjør rammen og vil begrense  hvilke web-sider som kan oppnå sertifiseringen. Eieren av systemet må verifisere at alle nettsider som er gitt sertifiseringen faktisk oppfyller de definerte regler.

Sertifiserte nettsider får et skript for å antydesine nettsider at de er sertifisert. vil det vise en server-side ikonet som erklærer for brukerne at klient-side er sertifisert. Skriptet lar også brukerne åpne en server-side sertifikat som er unik for hver enkelt klient, som også lar brukerne åpne de regler som kunden har erklært å rette seg etter, og forholde seg til.

Gjennom dette systemet, vil brukerne få vite hva du kan forvente fra en web-side og hva hvilke standarder eieren av nettstedet er i samsvar til, og binder seg til å overholde. Eieren av nettstedet vil i sin tur samme "goodwill" fra brukerne som er koblet til eieren av sertifisering-systemet.

 

The certification-system developed for NNO - Norsk Netthandlerorganisasjon, demonstrates how the system works in practice.

 

If you are interested in the CerTec™ Digital Certification Systems, please contact us by e-mail to:
    support @ certec.no

 

Partnere: Nettopplysningen AS